DBA-stress in 2017!

De handhaving van de nieuwe Wet DBA is uitgesteld tot ten minste 1 januari 2018. Dat betekent een jaar lang geen overheidscontrole op eventuele krakkemikkige modelovereenkomsten tussen opdrachtgever en zzp-er, tenzij er sprake is van grof misbruik. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën eind vorig jaar aan de Kamer toegezegd naar aanleiding van de paniek rond de invoering. Veel zzp-ers geven aan dat ze opdrachten mislopen door de DBA, opdrachtgevers durven hen niet meer in te huren vanwege de forse boetes bij niet juist ingevulde of nageleefde modelovereenkomsten. Uitstel of afstel? Medio 2017 wordt de implementatie van de Wet DBA opnieuw geëvalueerd. Dan valt het besluit over eventueel verder uitstel. In de tussentijd gaat de fiscus u zelfs helpen met het finetunen van die modelovereenkomsten, aldus de staatssecretaris. Goed nieuws dus voor zowel HR-managers als zelfstandige arbeidsmarktprofessionals. Het is ook nog mogelijk dat de Wet DBA weer wordt ingetrokken in 2018. Afstel hangt af van de komende kabinetsonderhandelingen na de verkiezingen in maart. Gezagsverhouding Wiebes gaat ook onderzoeken hoe het centrale criterium ‘gezagsverhouding’ beter aansluit op de arbeidsmarkt anno nu. In de voorganger van de DBA, de VAR-verklaring, waren er twee criteria van belang: de gezagsverhouding en het aantal opdrachtgevers. In de nieuwe modelovereenkomst is het enige criterium het ontbreken van elke gezagsverhouding. Maar dat is wel heel streng geformuleerd. Zo mag uw opdrachtgever wel het beoogde eindresultaat vastleggen, maar niet voorschrijven hoe u dat doel moet halen. Of een werkwijze of protocol onder een gezagsverhouding valt is niet altijd even duidelijk. Medio 2017 wordt de implementatie van de Wet DBA opnieuw geëvalueerd. Dan wordt besloten over eventueel verder...

Uitstel vernieuwde Arbowet tot 1 juli 2017

Door Hay Janssen | 16 oktober 2016 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zojuist heeft bekend gemaakt dat de aangekondigde wijziging van de Arbowet is uitgesteld – en wel tot 1 juli 2017. De vernieuwde Arbowet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het is de tweede keer dat de ingang van de vernieuwde Arbowet is uitgesteld. De wetswijziging stond aanvankelijk in de planning voor 1 juli 2016. Het voorstel voor de wijziging is pas in september 2016 door de Tweede Kamer behandeld en ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Of 1 juli 2017 ook daadwerkelijk de nieuwe ingangsdatum wordt van de gewijzigde Arbowet hangt uiteraard af van de Eerste Kamer. Dit zijn de aanpassingen van de Arbowet in hoofdlijnen: Bedrijfsgezondheidszorg Met ingang van de nieuwe Arbowet moeten werknemers de bedrijfsarts kunnen consulteren in verband met gezondheidskundige vragen. Een werknemer hoeft hiervoor niet ziek te zijn. Medewerkers moeten doeltreffend toegang krijgen tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie met het werk. De privacy van de werknemer moet hierbij gewaarborgd zijn. De werkgever wordt niet geïnformeerd over het consult, de aanleiding van het consult én de uitkomsten van het consult op persoonsniveau. De werkgever mag ook geen drempels opwerpen voor wat betreft plaats en tijdstip van het consult. De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid om iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken. De werknemer krijgt het recht op een second opinion bij de verzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidsconsultatie. De kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgever. De bedrijfsarts dient over een adequate klachtenregeling te beschikken. Alle taken van de bedrijfsarts/arbodienst zijn geregeld in een...

Vooral voor kleine ondernemers loont het om werkgeverschap uit te besteden!

Uitbesteden werkgeverschap helpt MKB-bedrijven groeien! Vooral voor kleine ondernemers loont het om werkgeverschap uit te besteden! Kleine ondernemingen die gebruik maken van payroll-dienstverlening doen het gemiddeld beter dan de markt. Dat concludeert de Please Payroll naar aanleiding van haar jaarcijfers over 2014. Dat juist kleine ondernemingen een sterke groei realiseren is volgens Please-directeur Hans van de Ven goed verklaarbaar. “Kleine werkgevers voelen het meest de druk van de steeds complexer wordende wet- en regelgeving rondom het aannemen, in dienst hebben en ontslaan van medewerkers. Doorgaans moeten zij alle beslissingen op het gebied van HR en werkgeverschap zelfstandig nemen, met alle risico’s van dien. Juist voor deze ondernemers loont het dus het werkgeverschap uit te besteden. Ze kunnen de focus dan volledig op het ondernemen richten, en dat leidt sneller tot autonome omzetgroei. Onze propositie voorziet dan ook niet alleen in een groeiende behoefte bij kleine werkgevers, maar stimuleert feitelijk indirect ook de groei van nieuwe werkgelegenheid.” Rouleren met medewerkers De introductie van de nieuwe wet Werk en Zekerheid draagt verder bij aan de complexiteit van het werkgeverschap, aldus Van de Ven. Hij noemt deze wet ‘goed bedoeld, maar niet erg goed doordacht’ en in haar uitwerking ‘contraproductief’. Van de Ven: “Dat de wet niet goed doordacht is blijkt uit het feit dat er nu al sprake is van ongewenste neveneffecten die gerepareerd moeten worden, zoals de uitwerking op seizoenarbeiders en de transitievergoeding voor werknemers die arbeidsongeschikt worden. Erger is echter dat de wet vanuit de flexwerker bekeken niet zorgt voor sneller een vast contract, maar juist voor sneller weer uit dienst en in de WW. Het was de bedoeling...

Samen staan we sterker!

Uitzendbureau Het Ambacht ziet, door haar intensieve contacten in de bakkerijwereld, een toenemende behoefte aan professioneel bedrijfsadvies. Om in die behoefte te voorzien zijn zij met ingang van februari 2015 een samenwerkingsverband aangegaan met GeeftGoedeRaad. GeeftGoedeRaad is een platform van ervaren adviseurs, waar u als ondernemer terecht kunt voor uiteenlopende adviesvragen. Dit kunnen vragen zijn op het gebied van personeelsmanagement en organisatieontwikkeling, financiën en marketing en op het juridische vlak. Door deze samenwerking is een krachtig totaalpakket ontstaan. Het Ambacht is gespecialiseerd in het uitzenden van vak volwassen bakkers en banketbakkers (op uitzend- of payrollbasis), terwijl GeeftGoedeRaad u als ondernemer kan ondersteunen bij uw organisatie zelf. Wanneer u als ondernemer snel antwoord nodig heeft op vragen, die niet tot uw dagelijkse gang van zaken behoren, kan het platform uitkomst bieden. Daar waar de ondernemer het gevoel heeft zich op glad ijs te bevinden, hebben de adviseurs van GeeftGoedeRaad ruime ervaring en kennis op het gebied van verander-management,  financieel management, arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Deze kennis hebben zij al vele malen in de bakkerswereld succesvol ingezet. De druk in de bakkerijwereld is de afgelopen jaren onverminderd hoog. Samen met GeeftGoedeRaad wil Uitzendbureau Het Ambacht ondernemers handvatten bieden met deze druk om te gaan en bij te sturen waar nodig. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen en door het aanbieden van dit adviesplatform hoopt Uitzendbureau Het Ambacht bakkerijen te ondersteunen in het omgaan met de veranderende markt zodat zij de bijbehorende uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Op de website van Uitzendbureau Het Ambacht is onder het kopje advies terug te vinden welke adviseurs verantwoordelijk zijn voor GeeftGoedeRaad.   www.uitzendbureauhetambacht.nl www.geeftgoederaad.nl  ...

Durft u te wachten tot het laatste moment?

Bespaart u onnodige kosten. Door gebundelde kracht en vakmanschap zijn wij in staat een passende oplossing te bieden voor uw vraagstukken en daarmee uw bakkerijbedrijf sterker te positioneren in de markt. Wie zijn wij?  Hans Lefeber van LEF-Advies, Onno Eijkelboom van EC Consultancy en (als adviseur:) Arjan van Luipen van Blat advocaten. Wij hebben ruime ervaring in de bakkerij branche.   LEF-Advies LEF-Advies is gespecialiseerd in het ondersteunen van middelgrote en grote bakkerij bedrijven die, door onvoldoende tijd te weinig aandacht hebben (kunnen) besteden aan het managen van het bakkerij bedrijf, waardoor de groei nu stagneert. LEF-Advies onderzoekt de huidige cultuur binnen uw organisatie en begeleidt deze om te buigen naar de gewenste cultuur, wat leidt naar een beter rendement van de organisatie. Welk leiderschap is gewenst en functioneert uw leidinggevende naar die wens? Zitten de juiste mensen op de juiste positie; worden talenten volledig benut of speelt reorganisatie in uw gedachten? LEF-Advies is aangesloten bij de  NVP: Nederlandse vereniging voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling. Lees meer op:  www.LEF-Advies.nl   EC Consultancy EC Consultancy is een landelijk opererend adviesbureau gespecialiseerd in het ondersteunen van MKB ondernemers die in zwaar weer verkeren. De maatregelen die dan moeten worden genomen gaan vaak tegen uw natuur als ondernemer in. Het gaat immers niet om kansen en groei maar om bedreigingen en achteruitgang. EC Consultancy onderzoekt de mogelijkheden en helpt om uw onderneming weer levensvatbaar te maken. Maar ook wanneer de problemen al zo groot zijn dat een faillissement onafwendbaar is kunnen we vaak nog veel voor u betekenen. Wist u dat er veel gedaan kan worden om uw landing zo zacht mogelijk te...