DBA-stress in 2017!

De handhaving van de nieuwe Wet DBA is uitgesteld tot ten minste 1 januari 2018. Dat betekent een jaar lang geen overheidscontrole op eventuele krakkemikkige modelovereenkomsten tussen opdrachtgever en zzp-er, tenzij er sprake is van grof misbruik. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën eind vorig jaar aan de Kamer toegezegd naar aanleiding van de paniek rond de invoering. Veel zzp-ers geven aan dat ze opdrachten mislopen door de DBA, opdrachtgevers durven hen niet meer in te huren vanwege de forse boetes bij niet juist ingevulde of nageleefde modelovereenkomsten. Uitstel of afstel? Medio 2017 wordt de implementatie van de Wet DBA opnieuw geëvalueerd. Dan valt het besluit over eventueel verder uitstel. In de tussentijd gaat de fiscus u zelfs helpen met het finetunen van die modelovereenkomsten, aldus de staatssecretaris. Goed nieuws dus voor zowel HR-managers als zelfstandige arbeidsmarktprofessionals. Het is ook nog mogelijk dat de Wet DBA weer wordt ingetrokken in 2018. Afstel hangt af van de komende kabinetsonderhandelingen na de verkiezingen in maart. Gezagsverhouding Wiebes gaat ook onderzoeken hoe het centrale criterium ‘gezagsverhouding’ beter aansluit op de arbeidsmarkt anno nu. In de voorganger van de DBA, de VAR-verklaring, waren er twee criteria van belang: de gezagsverhouding en het aantal opdrachtgevers. In de nieuwe modelovereenkomst is het enige criterium het ontbreken van elke gezagsverhouding. Maar dat is wel heel streng geformuleerd. Zo mag uw opdrachtgever wel het beoogde eindresultaat vastleggen, maar niet voorschrijven hoe u dat doel moet halen. Of een werkwijze of protocol onder een gezagsverhouding valt is niet altijd even duidelijk. Medio 2017 wordt de implementatie van de Wet DBA opnieuw geëvalueerd. Dan wordt besloten over eventueel verder...

Uitstel vernieuwde Arbowet tot 1 juli 2017

Door Hay Janssen | 16 oktober 2016 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zojuist heeft bekend gemaakt dat de aangekondigde wijziging van de Arbowet is uitgesteld – en wel tot 1 juli 2017. De vernieuwde Arbowet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het is de tweede keer dat de ingang van de vernieuwde Arbowet is uitgesteld. De wetswijziging stond aanvankelijk in de planning voor 1 juli 2016. Het voorstel voor de wijziging is pas in september 2016 door de Tweede Kamer behandeld en ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Of 1 juli 2017 ook daadwerkelijk de nieuwe ingangsdatum wordt van de gewijzigde Arbowet hangt uiteraard af van de Eerste Kamer. Dit zijn de aanpassingen van de Arbowet in hoofdlijnen: Bedrijfsgezondheidszorg Met ingang van de nieuwe Arbowet moeten werknemers de bedrijfsarts kunnen consulteren in verband met gezondheidskundige vragen. Een werknemer hoeft hiervoor niet ziek te zijn. Medewerkers moeten doeltreffend toegang krijgen tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie met het werk. De privacy van de werknemer moet hierbij gewaarborgd zijn. De werkgever wordt niet geïnformeerd over het consult, de aanleiding van het consult én de uitkomsten van het consult op persoonsniveau. De werkgever mag ook geen drempels opwerpen voor wat betreft plaats en tijdstip van het consult. De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid om iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken. De werknemer krijgt het recht op een second opinion bij de verzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidsconsultatie. De kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgever. De bedrijfsarts dient over een adequate klachtenregeling te beschikken. Alle taken van de bedrijfsarts/arbodienst zijn geregeld in een...

Vooral voor kleine ondernemers loont het om werkgeverschap uit te besteden!

Uitbesteden werkgeverschap helpt MKB-bedrijven groeien! Vooral voor kleine ondernemers loont het om werkgeverschap uit te besteden! Kleine ondernemingen die gebruik maken van payroll-dienstverlening doen het gemiddeld beter dan de markt. Dat concludeert de Please Payroll naar aanleiding van haar jaarcijfers over 2014. Dat juist kleine ondernemingen een sterke groei realiseren is volgens Please-directeur Hans van de Ven goed verklaarbaar. “Kleine werkgevers voelen het meest de druk van de steeds complexer wordende wet- en regelgeving rondom het aannemen, in dienst hebben en ontslaan van medewerkers. Doorgaans moeten zij alle beslissingen op het gebied van HR en werkgeverschap zelfstandig nemen, met alle risico’s van dien. Juist voor deze ondernemers loont het dus het werkgeverschap uit te besteden. Ze kunnen de focus dan volledig op het ondernemen richten, en dat leidt sneller tot autonome omzetgroei. Onze propositie voorziet dan ook niet alleen in een groeiende behoefte bij kleine werkgevers, maar stimuleert feitelijk indirect ook de groei van nieuwe werkgelegenheid.” Rouleren met medewerkers De introductie van de nieuwe wet Werk en Zekerheid draagt verder bij aan de complexiteit van het werkgeverschap, aldus Van de Ven. Hij noemt deze wet ‘goed bedoeld, maar niet erg goed doordacht’ en in haar uitwerking ‘contraproductief’. Van de Ven: “Dat de wet niet goed doordacht is blijkt uit het feit dat er nu al sprake is van ongewenste neveneffecten die gerepareerd moeten worden, zoals de uitwerking op seizoenarbeiders en de transitievergoeding voor werknemers die arbeidsongeschikt worden. Erger is echter dat de wet vanuit de flexwerker bekeken niet zorgt voor sneller een vast contract, maar juist voor sneller weer uit dienst en in de WW. Het was de bedoeling...