Organisatie & Ontwikkeling

Het succes van een organisatie hangt van vele factoren af.
Technische zaken en meer menselijke aspecten.
De structuur van een organisatie, de cultuur en de stijl van leidinggeven zijn cruciaal.
LEF-Advies ondersteunt en adviseert u hier graag over.

Structuur

Als basis voor een effectieve structuur van een organisatie moeten allereerst de visie en missie helder zijn. Een visie geeft een visionair en ambitieus beeld voor de organisatie weer op de lange termijn. De missie (of mission statement) verwoordt kort en krachtig wat de organisatie voor de buitenwereld wil betekenen, inclusief het waarom en hoe.

Als de visie en missie zijn bepaald, volgt het strategisch plan. Daarin staat wat u gaat doen om de doelstellingen te realiseren.

Cultuur

Wij bespreken met u wat de huidige en wat de gewenste cultuur is binnen uw organisatie. En hoe u die bereikt. Ook als een cultuurverandering nodig is, zijn wij graag uw deskundige coach.

Stijlen van leidinggeven

Er bestaan verschillende stijlen van leidinggeven. Welke past het beste bij uw organisatie, bij uw medewerkers en bij uzelf? Effectief leidinggeven (met LEF) gaat uit van situationeel leiderschap. Dat wil zeggen de stijl van leidinggeven afstemmen op de medewerker en de situatie. Afhankelijk van zijn taak, motivatie en kennis kiest u bijvoorbeeld voor delegeren, instrueren of motiveren.

Focus, balans, inspiratie, en plezier

Uw medewerkers vormen de organisatie. Zij zijn de spil. Om efficiënt te zijn, hebben zij focus nodig. Net als bij is topsport: een duidelijk doel. Daarnaast willen medewerkers een goede balans tussen werk en privé, werk doen dat inspireert en positieve energie geeft. Zo houden zij (en u) plezier in hun werk. LEF-Advies besteedt ook graag samen met u aandacht aan deze aspecten.

Een keertje sparren? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.