Werkwijze LEF-Advies

Zoals onze naam al zegt, helpen wij u graag om leiding te geven met LEF:  Leidinggevende- Effectieve- Formule.
Het resultaat: U krijgt meer plezier in uw werk. En u wordt weer of meer trots op uw organisatie en uw medewerkers.
Uw medewerkers vormen een stabiel team; a winning team!

Betrokken, creatief en praktisch

LEF-Advies werkt vanuit grote betrokkenheid met u als onze opdrachtgever, uw organisatie en uw medewerkers. Wij bieden toegevoegde waarde en creatieve, bruikbare oplossingen in samenwerking met u. Hoe? Na een eerste kennismakingsgesprek en oriëntatie op uw vraag, gaan wij in gesprek met de betrokkenen. We luisteren, voor een gesprekken en analyseren. Zo vormen wij in korte tijd een beeld van de knelpunten. Vervolgens adviseren en ondersteunen wij u hoe u deze kunt verhelpen. Bijvoorbeeld met coaching en training waar nodig.  Bij complexere vragen maken we gebruik van aanvullende expertise van onze samenwerkingspartners.

Visie van LEF-Advies

Het kapitaal van de onderneming zijn de medewerkers. Goed beleid mondt uit in een trotse organisatie. Een goede organisatiestructuur stemt organisatieonderdelen,-afdelingen en activiteiten op elkaar af om doelmatig te kunnen functioneren en produceren. Als medewerkers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, ontstaat commitment.

Speciaal bij veranderingsprocessen is het belangrijk doelen en resultaten te benoemen. En de totale organisatie bij het proces te betrekken. U vergroot daarmee het draagvlak. Leidinggevenden moeten de plannen maken om de doelstellingen samen met de medewerkers te realiseren. Dat daagt medewerkers uit om hun eigen kwaliteiten en talenten maximaal in te zetten!

Want, alles wat u aandacht geeft groeit.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Waar je aandacht aan besteed GROEIT Waar je aandacht aan besteedt groeit.

LEF-Advies staat voor:

Leidinggevende – Effectieve – Formule