Vooral voor kleine ondernemers loont het om werkgeverschap uit te besteden!

Uitbesteden werkgeverschap helpt MKB-bedrijven groeien!
Vooral voor kleine ondernemers loont het om werkgeverschap uit te besteden!
Kleine ondernemingen die gebruik maken van payroll-dienstverlening doen het gemiddeld beter dan de markt. Dat concludeert de Please Payroll naar aanleiding van haar jaarcijfers over 2014.
Dat juist kleine ondernemingen een sterke groei realiseren is volgens Please-directeur Hans van de Ven goed verklaarbaar. “Kleine werkgevers voelen het meest de druk van de steeds complexer wordende wet- en regelgeving rondom het aannemen, in dienst hebben en ontslaan van medewerkers. Doorgaans moeten zij alle beslissingen op het gebied van HR en werkgeverschap zelfstandig nemen, met alle risico’s van dien. Juist voor deze ondernemers loont het dus het werkgeverschap uit te besteden. Ze kunnen de focus dan volledig op het ondernemen richten, en dat leidt sneller tot autonome omzetgroei. Onze propositie voorziet dan ook niet alleen in een groeiende behoefte bij kleine werkgevers, maar stimuleert feitelijk indirect ook de groei van nieuwe werkgelegenheid.”
Rouleren met medewerkers
De introductie van de nieuwe wet Werk en Zekerheid draagt verder bij aan de complexiteit van het werkgeverschap, aldus Van de Ven. Hij noemt deze wet ‘goed bedoeld, maar niet erg goed doordacht’ en in haar uitwerking ‘contraproductief’. Van de Ven: “Dat de wet niet goed doordacht is blijkt uit het feit dat er nu al sprake is van ongewenste neveneffecten die gerepareerd moeten worden, zoals de uitwerking op seizoenarbeiders en de transitievergoeding voor werknemers die arbeidsongeschikt worden. Erger is echter dat de wet vanuit de flexwerker bekeken niet zorgt voor sneller een vast contract, maar juist voor sneller weer uit dienst en in de WW. Het was de bedoeling van de minister om het aantal draaideurconstructies te verminderen en werknemers sneller aan een vast contract te helpen. Het tegenovergestelde zal helaas het effect zijn: werkgevers zullen nu gaan rouleren met medewerkers om zo een flexschil in stand te kunnen houden.”
Flexschil is noodzakelijk
Volgens de Please-directeur vergeet ‘Den Haag’ dat het hebben van een flexschil voor tal van ondernemingen noodzakelijk is om te kunnen meebewegen met groei en afname van de marktvraag. Zeker het voortbestaan van kleinere ondernemingen is daar volgens hem van afhankelijk. Van de Ven: “Met wetgeving zal men voor die situaties nooit een vast contract kunnen afdwingen. Als een tijdelijk contract niet meer mogelijk is, zal de ondernemer kiezen voor een nieuwe werknemer of een andere samenwerkingsvorm zoals bijvoorbeeld de ZZP-constructie. In beide gevallen geen prettig bericht voor de werknemer in kwestie.”
Bron: Brisk magazine.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *